NOTICIES

NOVANTIA ENTREGA EL NOU TANATORI DE TERRASSA

Novantia ha finalitzat les obres de construcció de les noves sales de vetlla del tanatori de la mútua "La Previsió Terrassenca". 

Ubicat a la Rambla de Terrassa, l'edifici està dotat del més modern equipament funerari, així com les corresponents sales de vetlla per acollir familiars i amics amb tot el comfort necessari.

 

 

09 Maig, 2017
Novantia adjudicatària de la rehabilitació d’un edifici d’oficines al centre de Barcelona.

Després de realitzar la reforma integral interior de l’edifici d’oficines situat a la confluència dels carrers Aragó i Pau Claris de Barcleona, Novantia Integral ha resultat adjudicatària de la rehabilitació de la façana. Durant l’execució de les dues fases, l’edifici manté la seva plena activitat.

Sense modificar la composició general exterior aquesta actuació rehabilitarà la pedra existent a tots els paraments, així com l’adaptació de mesures contra incendis a les façanes, per evitar la propagació vertical del foc entre diferents sectors d’incendi, i disposar millores d’accessibilitat entre l’edifici i la via pública.

El tancament de la façana està format per una façana lleugera tipus mur cortina, sistema constructiu innovador i precursor al moment de la seva construcció (1970). Aquesta façana passa per davant dels forjats i en conseqüència està suspesa d’ells. La façana està formada per mòduls verticals de tancaments de vidre i per panells d’ampits o franges horitzontals de marbre, suportats per una estructura metàl·lica auxiliar (muntants verticals i travessers horitzontals), ancorada als cantells dels forjats.

El motiu principal del projecte es donar solució a les peces de marbre fisurades o que presenten defectes de planimetria en tota la façana, així com solucionar els problemes de pèrdua de polit per accions del sol i exposició directa a l’atmosfera, el que fa que les peces esdevinguin massa poroses i facilitin l’absorció d’aigua, l’adherència de la pols de pol·lució o aire contaminat i la ruptura per congelació de l’aigua absorbida. Així mateix el projecte vol donar solució al futur manteniment de les peces de marbre que formen les faixes horitzontals o ampits dels finestrals.

27 Octubre, 2016


Novantia rehabilita 264 habitatges al Barri de Canyelles a Barcelona

Novantia està duent a terme la rehabilitació de les façanes i elements comuns de 264 habitatges al Barri de Canyelles de Barcelona.

Les façanes, objecte del a actuació principal, es componen d'un full de mig peu de fàbrica de maó, que es troben amb paraments de formigó, amb acabat revocat i pintat.

A causa de la tipologia de construcció l'edifici ofereix importants mancances pel que fa al seu comportament tèrmic. D'aquí sorgeix la necessitat de l'actuació i l'encàrrec de l'Agència Catalana de l'Habitatge en un projecte que a més recull altres tipus d'actuacions a nivell estètic i de sanejat de lesions.

Les principals actuacions són :

Rehabilitació estructural, mitjançant sanejat dels paraments d'exteriors de façana i reparacions puntuals sobre l'estructura.

Reforços de llindes i caixes de persianes de buits de façana.

Estabilització de xemeneies de coberta.

Millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici a través de la construcció de revestiment amb aïllament tèrmic exterior, amb adhesiu i revestiment base amb morter orgànic, per a una superfície total de façanes de 10.800 m².

Estanquitat cobertes, impermeabilització amb sistema bi capa i acabat amb paviments en totes les cobertes de la finca, amb una actuació de més de 1.800 m² en cobertes de zones comuns i més de 360 ​​m² en terrasses privatives.

Instal·lació de noves baranes i trencaaigües en buits de façana així com noves gelosies a les façanes de testeres d'edifici.

27 Octubre, 2016
Aquesta pàgina fa servir cookies per garantir que obté la millor experiència Conèixer més