Política de privacitat

L'accés i ús del lloc web www.NOVANTIA.com (en endavant, "Web" ") atribueix la condició d'usuari al visitant de la web i implica la total acceptació sense reserves per part de l'usuari de les condicions d'ús vigents en cada moment.

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web www.NOVANTIA.com (en endavant, la "Web") com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través de la mateixa, les dades del son tractades per NOVANTIA INTEGRAL, SA com a part de la prestació de serveis (des d'ara i conjuntament, "vostè" o l' "usuari" i de forma plural, "vostès" o els "usuaris"). En aquest sentit, NOVANTIA INTEGRAL, SA es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, NOVANTIA INTEGRAL, SA complirà amb les premisses establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i de Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i qualsevol altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor en cada moment.

D'acord amb això, NOVANTIA INTEGRAL, SA informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulteu els apartats que s'indiquen a continuació:


Responsable del tractament: NOVANTIA INTEGRAL, S.A. (societat integrant del Grup COPCISA).

C.I.F.: A-62119896.
Adreça postal: Diputació, 256 de Barcelona (08007)
Telèfon: 93 272 01 71
Correu electrònic: protecciondatos@NOVANTIA.com

Mitjançant els correus electrònics remesos i / o trucades rebudes, NOVANTIA INTEGRAL, SA recull i tracta les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d'atendre i gestionar les sol·licituds, qüestions i / o consultes realitzades. En definitiva, prestar-li el servei sol·licitat.
Les bases legals per a l'atenció i gestió de les sol·licituds, qüestions i / o consultes realitzades i la gestió de la seva candidatura són l'existència d'una relació precontractual i / o contractual, si escau, a més de l'interès legítim de NOVANTIA INTEGRAL, SA
Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l'extinció d'aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals, sempre estant degudament bloquejades.
L'informem que mai cedim, venem ni intercanviem les seves dades personals amb tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, les seves dades podrien ser cedides als organismes i / o autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal i a altres empreses del Grup COPCISA, de la qual és membre NOVANTIA INTEGRAL, SA, que puguin tenir interès en la seva candidatura.
  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a NOVANTIA INTEGRAL, SA si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: NOVANTA INTEGRAL, SA deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, NOVANTIA INTEGRAL, SA li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici dels seus drets li preguem que ens ho comuniqui per escrit a NOVANTIA INTEGRAL, SA, Diputació, 256 de Barcelona (08010), indicant el seu nom, cognoms, adreça o que ens enviï un correu electrònic a: protecciondatos@NOVANTIA.com. Si es tenen dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la seva identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets de què disposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

L'informem el dret que li assisteix a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

El lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines webs. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

NOVANTIA INTEGRAL, S.A. té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

NOVANTIA INTEGRAL, S.A. tractarà les dades per cada xarxa social segons les normes establertes a l'efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de NOVANTIA INTEGRAL, SA podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al 'seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l'efecte.

NOVANTIA INTEGRAL, S.A. no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

No farem servir les seves dades personals per a fins de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

Només farem servir les seves dades de caràcter personal segons què estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. NOVANTIA INTEGRAL, SA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privadesa. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l'hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d'ell mateix. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació en cada moment.


En utilitzar el nostre lloc web, l'usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.


Data de la darrera actualització: març de 2020

NOVANTIA INTEGRAL, SA utilitza exclusivament Cookies analítiques i estadístiques de Google Analytics, amb l'única finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels visitants i els continguts que resultin més interessant per poder millorar els nostres serveis i realitzar estadístiques. Si vols instal·lar les Cookies de Google Analytics cliqueu "Acceptar", si vols rebutjar prem sobre "Rebutjar". Per a més informació consulta la nostra Política de Cookies